1/1/0001

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CAM THÀNH NAM

Cơ quan chủ quản:

Ủy ban nhân dân xã Cam Thành Nam

Chịu trách nhiệm chính:

Bà: Võ Thị Bích Thảo, Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ trụ sở cơ quan: Thôn Quảng Phúc, xã Cam Thành Nam, TP Cam Ranh, KH.

Thành phố Cam Ranh - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

bbt.camthanhnam.cr@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

camthanhnam.camranh.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

058.3527610 - 058.3527611